Utsatt betaling av skatt og avgift

Det er åpnet for å kunne søke skatteetaten om utsatt betaling av forfalt skatt. Ordningen gjelder foreløpig ut februar 2021.

Det beregnes renter av utsettelsen med 8 % p.a. (i 2020 var rentesatsen 6 %). Tilbakebetaling skal skje over seks månedlige avdrag fra 1. april til 1. september 2021.

Merk at denne avdragsordningen bare gjelder for de som har fått utsettelse frem til 28. februar 2021. Er det søkt om utsettelse til en tidligere dato enn dette, må det søkes om en ny utsettelse/forlengelse frem til 28. februar.