Utsettelse for næringsdrivende og selskaper

Fristen for levere skattemelding for næringsdrivende og aksjeselskaper er 31. mai. Den samme fristen gjelder også for selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA og KS) og deltakere i slike selskaper.

Næringsdrivende og selskaper kan søke om 30 dagers utsettelse ved å benytte skjema RF-1114. Fristen for å søke utsettelse er 31. mai. Det gis da ny frist til 30. juni. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover dette. Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen. Søk om utsettelse.

Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget.


I tillegg kan revisor og regnskapsfører søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding på vegne av inntil ti prosent av klientmassen. Skatteetaten har i år lansert en ny og bedre løsning for de som skal søke om utsettelse for klienter ved at man kan laste opp ferdige klientlister. Fristen for å søke på vegne av næringsdrivende klienter og selskaper er 31. mai og du får svar på søknaden med en gang. Det gis ikke utsettelse utover 30 dager. Søk om utsettelse på vegne av klienter. 
Det er i skrivende stund ikke gitt noen fristutsettelse utover dette.