Forbered varetellingen – lag telleinstruks

Planlegg varetellingen i god tid for å sikre at alt er på plass. Utarbeid en telleinnstruks der det for eksempel angis tidspunkt og varighet for telling, hva som skal telles, ansvarsfordeling, krav til merking av telte områder, krav til kontrolltellinger, behandling av ukurante varer og kontroll av inn/ut av lager.

Publisert:

Med et betryggende lagersystem som håndterer tilganger og avganger kan det være tilstrekkelig å telle tidligere enn 31.12.

Krav til dokumentasjon av varelager er regulert i bokføringsforskriften § 6-1 og skal inneholde en spesifisert oppstilling over:

  • varens art
  • kvantum (med angivelse av måleenhet)
  • verdi for hver enkelt vare
  • summeringskolonne for de spesifiserte varene