Avgiftssatser 2024

Det er enighet om mva-satser, de ulike særavgiftssatsene og beløpsgrensene for 2024.

Publisert:

Det er ingen endring i mva-satsene for 2024. Satsen er:

  • Generell sats 25 %
  • Redusert sats 15 %                                    
  • Lav sats 12 %    

Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 3,8 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene.

Satser og beløpsgrenser for 2023 og for 2024 etter enigheten mellom regjeringen Støre og SV om en budsjettavtale fremgår av Finansdepartemenets tabell (se sidelenken). Satser og beløpsgrenser skal vedtas av Stortinget før de er endelige.