Elektronisk signering av justeringsavtaler

Justeringsavtalen kan signeres elektronisk av den som har anledning til å forplikte selskapet.

Publisert:

Etter forskrift til merverdiavgiftsloven § 9-3-3 første ledd skal overføring av justeringsplikt dokumenteres med en “skriftlig, underskrevet avtale”.

Skattedirektoratet har vurdert og kommet til at avansert elektronisk signatur oppfyller kravet til skriftlig signatur i merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 ved overføring av justeringsplikt.