Enighet om krisetiltakene

Stortingsforlik sikrer bedre ordninger for næringsdrivende og frilansere, permitterte og familier som rammes av virusutbruddet.

Publisert:
Stortinget.jpg

Forliket innebærer også utsettelse av innbetaling av merverdiavgift og utsatt betaling av forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020. Videre reduseres lav momssats til 8 prosent midlertidig.

Det ble klart på en pressekonferanse mandag morgen på Stortinget. Alle partiene på Stortinget stiller seg bak forliket

Lederen av Finanskomiteen Mudassar Kapur fra Høyre understreker at det er ventet ytterligere tiltak fra regjeringen. Han viser til statsministerens uttalelse under pressekonferansen søndag.

De nye ordningene som det nå er enighet om er:

Bedre inntektssikringsordninger for selvstendige næringsdrivende og frilansere

Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.

Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Bedre ytelser for permitterte

Permitterte sikres full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner). Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

Trygghet for familiene

Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3.

Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4.

Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Nye tiltak for bedrifter og bransjer

Fristen for innbetaling av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller i april utsettes.

Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.

De formelle vedtakene

Forslagene til økonomiske tiltak ble fremmet av regjeringen på fredag. Det har blitt forhandlet på spreng gjennom helgen og en rekke lovendringer og tiltak vil vedtas av Stortinget mandag. Fordi Grunnloven krever det, må alle lovendringer vedtas på nytt torsdag, før vedtakene sanksjoneres av kongen i statsråd.