Internasjonal standard for revisjon av små foretak er nå klar

Den internasjonale standardsetteren IAASB har publisert standarden for revisjon av små foretak.

Publisert:
Kai Morten 1x1.jpg
Fagdirektør Kai Morten Hagen i Revisorforeningen har ledet IAASBs arbeid med den nye internasjonale standarden for små og mindre komplekse virksomheter.

- Dette er en milepel og en stor seier for de nordiske revisorforeningene, som gjennom to tiår har jobbet for en standard tilpasset revisjon av små foretak, sier fagdirektør Kai Morten Hagen i Revisorforeningen, som har ledet arbeidet med standarden i IAASB. 

Den nye internasjonale standarden for revisjon av små og mindre komplekse foretak (ISA for LCE) er en frittstående revisjonsstandard, og inneholder alle krav som er nødvendige for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet som helhet er fritt for vesentlig feilinformasjon.  

Standarden er: 

  • Skalert ut fra behovene for revisjon av små og mindre komplekse virksomheter 
  • Konseptuelt bygget på ISA-ene 
Ofte stilte spørsmål om ISA for LCE


Foreløpig er standarden kun tilgjengelig på engelsk, men arbeidet med oversettelse til norsk er startet og skal ferdigstilles første halvår 2024. Det jobbes også med planlegging av kurs og veiledningsmateriale for å legge til rette for en god implementering.