Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

15. september 2023 åpnet det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen er 1. desember 2023.

Publisert:

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider: Momskompensasjon til idrettsanlegg - Lottstift

Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. september 2023. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.