Lånegarantiordningen - 90 % statsgaranti på nye banklån

20.11: Finansdepartementet åpner for inntil tre års avdragsutsettelse på lån innenfor lånegarantiordningen og klargjør lønnsomhetsvilkåret i ordningen.

Publisert:

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien.

Små og mellomstore bedrifter kan låne opptil 50 millioner kroner. Større bedrifter kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen. Det er bankene som betjener ordningen og selv innvilger lån til sine lånekunder.

Opprinnelig var det fastsatt at lån kunne ha maksimalt tre års løpetid. Fra 12. november 2020 er ordningen utvidet slik at lån kan ha inntil seks års løpetid.

Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.

Ordningen gjelder kun nye lån som er innvilget fra 27. mars 2020 for SMB-lån og fra 2. april 2020 for lån til store bedrifter. Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen. Lånegarantiordningen ble 12.11.2020 forlenges til 30. juni 2021.  

Ordningen reguleres i en ny lov, og nærmere bestemmelser om hvilke lån som kan garanteres mv. er spesifisert i forskrift.

Rammen på 50 milliarder kroner vil bli fordelt mellom bankene. 

50 milliarder til statens obligasjonsfond

Det er også vedtatt å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.