Likevel fradrag for bistand til søknad om SkatteFUNN

Revisorforeningen publiserte 13. februar 2020 en FAQ med det standpunkt at det ikke var inntektsfradrag for kostnader til søknad om SkatteFUNN. Skattedirektoratet har i etterkant kommet til at det likevel er fradrag.

Publisert:

Skattedirektoratet ser det slik at det er foretakets skattepliktige virksomhet som har foranlediget kostnaden. Det vises til at gjennomføringen av et FOU-prosjekt har til formål å gi fremtidige inntekter.

Vi presiserer at slike kostnader som skattyter har i forbindelse med søknad om godkjenning av prosjektet og revisorbekreftelse i vedlegg til skattemeldingen, ikke inngår i grunnlaget for skattefradrag etter Skattefunnordningen.