Likevel fradrag for bistand til søknad om SkatteFUNN

Revisorforeningen publiserte 13. februar 2020 en FAQ med det standpunkt at det ikke var fradrag for kostnader til søknad om SkatteFUNN. Skattedirektoratet har i etterkant kommet til at det likevel er fradrag.

Publisert:

Skattedirektoratet ser det slik at det er foretakets skattepliktige virksomhet som har foranlediget kostnaden. Det vises til at gjennomføringen av et FOU-prosjekt har til formål å gi fremtidige inntekter.