Bli med på Forum for eierstyring og selskapsledelse 2024

Årets Forum for eierstyring og selskapsledelse avholdes på Faksen bar i Oslo onsdag 29. mai kl. 08:30–10:45.

Publisert:

NUES.png

Fra programmet 

  • Viktig ny EU-regulering og hva dette får å si for ledelsen og styrene
    • direktivet om sustainable due diligence (CSDDD)
    • direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)
  • Styrets rolle i overtakelsessituasjoner
  • Bruk av rettede emisjoner

NUES er arrangør

Forumet arrangeres av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Adm. direktør Karen Kvalevåg sitter i NUES fra Revisorforeningen. 

Påmelding

Les mer om programmet og meld deg på