Ny prinsipputtalelse om uttaksmerverdiavgift

Skattedirektoratet har uttalt seg om bestemmelsene for uttaksmerverdiavgift for virksomheter som oppfører eiendom i egen regi.

Publisert:

Virksomheter som oppfører bygg i egen regi er omfattet av bestemmelsene om uttaksmerverdiavgift. Bestemmelsene innebærer at det skal betales avgift på arbeid som utføres med egne eller innleide arbeidstakere på prosjekter som oppføres i egen regi. I hvilke tilfeller og rammene for hvilket arbeid det skal betales uttaksmoms av, kan være vanskelig å få klarhet i. 

Uttalelsen tar for seg anvendelsesområdet for bestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 3-22 andre ledd og § 3-26. Skattedirektoratet uttaler seg også om spørsmål knyttet til virksomhet med utvikling og salg av tomter.