Regnskapsførervirksomhet i enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak som driver regnskapsvirksomhet uten å ha organisasjonsnummer, må snarest igangsette prosessen med å registrere seg i Foretaksregisteret.

Publisert:

Ifølge den nye regnskapsførerloven kan autorisasjonspliktig regnskapsføring kun utføres av regnskapsforetak som er registrert i Foretaksregisteret. For enkeltpersonforetak er dette et nytt krav.

For å oppfylle lovens krav må enkeltpersonforetak som driver autorisasjonspliktig virksomhet ved lovens ikrafttredelse, sende melding til Finanstilsynet senest 1. mars 2023, for registrering i Regnskapsførerregisteret. I meldingen må organisasjonsnummeret fremgå. Derfor haster det med å starte registreringsprosessen i Brønnøysund, slik at organisasjonsnummeret er tilgjengelig for rapporteringen til Finanstilsynet 1. mars 2023. 

Heretter gjelder at regnskapsvirksomhet ikke kan starte opp før enkeltpersonforetaket er registrert i Foretaksregistret og opplysninger om virksomheten er registrert i Regnskapsførerregistret.