Lønnsrapporten: Samspillet mellom regnskapsloven § 7-31b og allmennaksjeloven § 6-16 b

Børsnoterte selskaper skal offentliggjøre en lønnsrapport på sine nettsider. Regnskapsloven åpner for at opplysningskravene om ytelser til ledende personer kan oppfylles ved å gi opplysningene i lønnsrapporten i stedet for i årsregnskapet.

Publisert:

I denne forbindelse oppstår det spørsmål om samspillet mellom regnskapsloven § 7-31b og allmennaksjeloven § 6-16 b.

Eksempel: Årsregnskapet til Notert ASA vedtas i styremøte og offentliggjøres 30. april 2022. Lønnsrapporten avlegges 1. juni 2022, generalforsamlingen avholdes 22. juni 2022 og lønnsrapporten offentliggjøres rett etter generalforsamlingen. Notert ASA har besluttet å gi informasjon som kreves etter regnskapsloven § 7-31b i lønnsrapporten.

Problemstillingene:

  1. Kan lønnsrapporten avlegges på en senere dato enn datoen for styrets vedtak av årsregnskapet?
  2. Dersom selskapet har valgt å gi noteinnformasjonen som kreves etter regnskapsloven §§ 7-31b og § 7-32 første ledd i lønnsrapporten, men disse opplysningene likevel ikke gis der, er det lønnsrapporten eller årsregnskapet som er mangelfull?

I et svar til Revisorforeningen har Næringsdepartementet uttalt seg om dette. Næringsdepartementets konklusjoner:

  1. Lønnrapporten kan legges frem senere enn årsregnskapet.
  2. Det er årsregnskapet som er mangelfullt dersom opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-31b og § 7-32 første ledd ikke tas inn i lønnsrapporten som forutsatt.
    1. Etter ordlyden har slike selskaper adgang, men ikke plikt, til å ta opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-31b og § 7-32 første ledd inn i en lønnsrapport etter allmennaksjeloven § 6-16 b. Det vil derfor ikke innebære brudd på allmennaksjelovens regler om lønnsrapporten ikke inneholder slike opplysninger.
    2. Dersom et årsregnskap avlegges uten noteopplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-31b og § 7-32 første ledd, og man deretter heller ikke tar disse opplysningene inn i lønnsrapporten, er det årsregnskapet som er mangelfullt. Dette gjelder også der årsregnskapet avlegges før lønnsrapporten. Med andre ord betyr dette at dersom verken årsregnskapet eller lønnsrapporten inneholder opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-31b eller § 7-32 første ledd, vil det innebære brudd på regnskapsloven § 7-1 første ledd om at slike opplysninger skal gis i noter til årsregnskapet.

 Hele svaret fra Næringsdepartementet følger vedlagt.