Sesongbedrifter - beregning av tilskudd

Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret. Faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en «sesongfaktor».

Publisert:

Kompensasjonsordningen vil bli justert slik at den treffer sesongbedrifter bedre opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Sesongbedrifter tjener penger i løpet av en kort periode, som de bruker til å dekke kostnadene gjennom hele året. Det gjør dem sårbare for midlertidig omsetningssvikt hvis svikten kommer i høysesongen. Foretak som har en stor del av omsetningen sin i vår, er derfor ekstra hardt rammet av virusutbruddet.

Beregningsmodellen for sesongbedrifter vil bli endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir skalert med en «sesongfaktor». Sesongfaktoren vil være omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12.

Eksempel:

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongfaktoren skal også benyttes for månedene utenfor høysesong. Det vil medføre at støtten bli tilsvarende nedjustert.

Sesongbedrifter er definert som foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten i alpinbakken. Foretaket må vise at 80 prosent av omsetningen for fjoråret, eller en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, var innenfor en periode på maksimalt seks måneder.

Den alternative beregningsmodellen trer i kraft i søknadsrunden for mai. Kompensasjon for mars og april blir beregnet på nytt og etterbetalt. Det kommer nærmere informasjon om dette.  

Finansdepartementet vil avklare med Eftas overvåkingsorgan (ESA) om endringene må godkjennes.