Omsetning av varer og tjenester til bestemte internasjonale militære styrker og kommandoenheter

Departementet kan på grunnlag av traktater og andre internasjonale avtaler gi forskrift om at omsetning av varer og tjenester til bestemte internasjonale militære styrker og kommandoenheter, er fritatt for merverdiavgift.

Publisert:

Omsetning av varer og tjenester til militære enheter fra USA som oppholder seg permanent i merverdiavgiftsområdet er fritatt for merverdiavgift. Fritaket foreslås utvidet til å omfatte omsetning til virksomheter som leverer varer eller tjenester til bruk for bestemte internasjonale militære styrker og kommandoenheter.

Den nærmere avgrensningen av fritaket vil bli bestemt i forskrift.

Det foreslås at endringen trer i kraft 1. juli 2024.