Utvider mva fritaket for elektroniske aviser

Finansdepartementet foreslår en endring som vil gjøre at mediehusene kan levere mer video- og lydinnhold i sine elektroniske aviser uten at det skal beregnes merverdiavgift.

Publisert:

I dag kan en elektronisk avis leveres avgiftsfritt så lenge den "i hovedsak inneholder tekst og stillbilder".  Med dette siktes det til at ca. 80 prosent av publikasjonen må bestå av tekst og stillbilder, altså en klar overvekt av denne type innhold.

Finansdepartementet foreslår å endre vilkåret slik at andelen av annet innhold enn tekst og stillbilde kan økes, så lenge innhold i form av tekst eller stillbilde utgjør mer enn 50 prosent. For å tydeliggjøre endringen foreslår departementet at uttrykket "i hovedsak inneholder tekst eller stillbilder" i merverdiavgiftsloven § 6-1 endres til "har et overveiende innhold av tekst eller stillbilder".  

Høringsfristen er 7. august 2023.