Endring i skattesats – regnskapsføring av utsatt skatt

Publisert: FAQ nr: 345

Spørsmål:

Skattesatsen for alminnelig inntekt er redusert fra 23 % til 22 % med virkning for 2019. Hvilken skattesats skal benyttes ved beregning av utsatt skatt i balansen i årsregnskapet for 2018?

Må det gis noteopplysninger om endringen i skattesats?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.