Etablering av hvert sitt holdingselskap – krav til verdsettelse?

Publisert: FAQ nr: 424

Spørsmål:

To brødre eier hver 50 % av Mor AS. Mor AS eier flere datterselskaper. Brødrene ønsker å få eierskapet lagt inn i hvert sitt holdingselskap, men samtidig er det viktig å bevare konsernbidragsmuligheten mellom dagens Mor AS og underliggende selskaper.

Brødrene stifter et «skyggekonsern», Ny mor AS og Ny datter AS. Deretter fusjonerer Mor AS med Ny datter AS som overtakende selskap. Vederlag til brødrene utstedes av Ny mor AS som ikke har andre eiendeler enn aksjene i Ny datter AS.

De beslutter etter dette å fisjonere Ny mor AS slik at brødrene får hvert sitt 100 % eide selskap.

Må de ved fisjonen verdsette Ny mor AS?

Kan brødrene oppnå det samme uten å etablere et skyggekonsern og gjennomføre en konsernfusjon?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.