Trekantfusjon/konsernfusjon med økning av pålydende

Publisert: FAQ nr: 360

Spørsmål:

Sissel eier alle aksjene i eiendomsselskapet AS A. Hun ønsker å komme inn i en holdingmodell. Hun vurderer gjennomføring etter to alternative måter: fisjon av AS A ut til et «hjelpeselskap» AS X, opprettet og eid av henne og som umiddelbart fusjoneres med det nyopprettede AS Datter, eid av AS A. Et annet alternativ er at Sissel oppretter et tomt «skyggekonsern» - AS Mor som eier AS Datter. Deretter vedtas en fusjon mellom AS A og AS Datter med datter som overtakende selskap. I de to alternativene er det henholdsvis AS A og AS Mor som er de aksjeutstedende selskapene. Kan Sissel unngå å beregne virkelige verdier ved å følge alternativ 2?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.