Finansiering av aksjekjøp, aksjeloven § 8-10

Publisert: FAQ nr: 172

Spørsmål:

Kan et datterselskap finansiere morselskapets kjøp av aksjer i annet selskap uten at dette rammes av reglene i aksjeloven § 8-10?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.