Forsinket betaling av aksjeinnskudd

Publisert: FAQ nr: 541

Spørsmål:

Ved stiftelse av et aksjeselskap er det et krav at stiftelsesdokumentet angir tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd, jf. aksjeloven § 2-3 (1) nr. 4. Ved kapitalforhøyelse skal generalforsamlingen i sin beslutning angi «tid og sted for aksjeinnskudd», jf. aksjeloven § 10-1 (2) nr. 6

Kan revisor bekrefte innskuddet når betalingsfristen er oversittet?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.