Gaver til aksjeselskap

Publisert: FAQ nr: 198

Spørsmål:

Hvordan skal gave til et aksjeselskap som eies av givers nærstående regnskapsføres? Et eksempel på en slik gave er at en far gir aksjer eller andre eiendeler til sønnens heleide aksjeselskap som ledd i et generasjonsskifte.

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.