Markedsverdiprinsippet for aksjefond

Publisert: FAQ nr: 528

Spørsmål:

Kan andeler i aksjefond regnskapsføres til markedsverdi (regnskapsloven § 5-8) selv om andelene ikke selv oppfyller vilkåret i nr. 3 om å være børsnotert eller omsatt på et regulert marked?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.