Regnskapsføring av aksjer til virkelig verdi

Publisert: FAQ nr: 36

Spørsmål:

Omfattes aksjer som er notert på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) og NOTC av «omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet», jf. regnskapsloven § 5-8?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.