Nedsettelse av AK til under lovens minimumskrav

Publisert: FAQ nr: 24

Spørsmål:

Et aksjeselskap har en aksjekapital lik kr 30 000. Selskapet har to aksjonærer som hver eier 50 %. Den ene aksjonæren ønsker å trekke seg ut. I den forbindelse ønsker man å nedsette aksjekapitalen til kr 15 000 ved innløsning av denne aksjonærens aksjer. I samme generalforsamling vedtas det å øke aksjekapitalen fra kr 15 000 til kr 30 000 ved økning av pålydende for de gjenværende aksjer. Denne kapitalforhøyelsen skjer ved fondsemisjon. Er dette en lovlig løsning?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.