Overgang fra små til øvrige foretak - pensjon

Publisert: FAQ nr: 319

Spørsmål:

Et foretak som tidligere har vært et lite foretak etter regnskapsloven § 1-6, har vokst og er ikke lenger lite. Selskapet har en ytelsesordning for sine ansatte dekket i et livsforsikringsselskap. Som følge av at selskapet ikke lenger er lite, må ytelsesordningen balanseføres. Selskapet ønsker at regnskapsføring av endringer i forutsetninger og avvik skal utsettes ved bruk av den såkalte korridormetoden. Fra hvilket tidspunkt etableres korridoren? Skal sammenligningstallene omarbeides?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.