Revisjon av ikke-kommunale barnehager

Publisert: FAQ nr: 445

Spørsmål:

Jeg har mottatt forespørsel fra en privat barnehage om å revidere barnehagens regnskapsrapportering i BASIL (Barnehage-statistikk-innrapporteringsløsning). Hvilke regler skal jeg forholde meg til i forbindelse med gjennomføringen av et slikt oppdrag, og må jeg registreres som barnehagens revisor i Foretaksregisteret?

Finnes det en eksempelberetning som kan benyttes i forbindelse med rapporteringen i BASIL?

Fra og med neste regnskapsår vil barnehagen trolig bli revisjonspliktig etter revisorloven. Er det da tilstrekkelig for meg å avgi revisjonsberetning til barnehagens årsregnskap?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.