Revisjonsplikt for alternative investeringsfond (AIF) og forvaltere av AIF

Publisert: FAQ nr: 463

Spørsmål:

En forvalter av et AIF (alternativt investeringsfond) med samlet forvaltningskapital under terskelverdiene i AIF-loven § 1-4 trenger ikke tillatelse (konsesjon) for å drive virksomheten, men har plikt til å registrere seg hos Finanstilsynet.

  1. Vi har et aksjeselskap som kunde. Selskapet er forvalter av et AIF. Har selskapet revisjonsplikt uansett størrelse, og uansett om selskapet er registreringspliktig eller konsesjonspliktig?
  2. Selskapet er forvalter for et AIF som er norsk aksjeselskap. AIF-et er under aksjelovgivningens terskler for revisjonsplikt. Er AIF-et likevel revisjonspliktig?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.