Revisjonsplikt for alternative investeringsfond (AIF) og forvaltere av AIF

Publisert: FAQ nr: 463

Spørsmål:

En forvalter av et AIF med samlet forvaltningskapital under terskelverdiene i AIF-loven § 1-4 trenger ikke tillatelse (konsesjon) for å drive virksomheten, men har plikt til å registrere seg hos Finanstilsynet.

  1. Dersom forvaltningen drives gjennom et aksjeselskap, medfører slik registrering at det ikke er anledning til å fravelge revisjon?
  2. Henger eventuell revisjonsplikt for et AIF sammen med revisjonsplikt for forvalteren?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.