Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 94 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Nedsettelse av AK til under lovens minimumskrav

  Et aksjeselskap har en aksjekapital lik kr 30 000. Selskapet har to aksjonærer som hver eier 50 %. Den ene aksjonæren ønsker å trekke seg ut. I den forbindelse ønsker man å nedsette aksjekapitalen til kr 15 000 ved innløsning av denne aksjonærens aksjer. I samme generalforsamling vedtas det å øke...

  Foretaksrett 03.03.2018

 • Utbytterammen når aksjeeier har lån i selskapet

  Lån til aksjeeier kan som hovedregel bare gis innenfor de midlene selskapet kan dele ut som utbytte, jf. aksjeloven § 8-7 (1). Når selskapet skal dele ut utbytte følger det av § 8-1 (2) at det skal gjøres fradrag for lån etter § 8-7. Vil et lån til morselskapet redusere utbytterammen i datter?

  Foretaksrett 03.03.2018

 • OTP ved få ansatte

  Et foretak har 2 heltidsansatte som begge er eiere samt én heltidsansatt som ikke har eierinteresser. Har dette foretaket plikt til å opprette OTP eller kan foretaket velge å la være fordi eierne ikke ønsker å være med i ordningen?

  Foretaksrett 01.03.2018

 • Nedsettelse av aksjekapitalen til dekning av tap utover tapsbeløpet

  Et selskap har en aksjekapital på kr 500 000 og et udekket tap på kr 100 000. Selskapet ønsker å sette ned aksjekapitalen til lovens minimumsbeløp, kr 30 000, dvs. utover det udekkede tapet. Er det tillatt?

  Foretaksrett 27.02.2018

 • Kreditt til aksjeeiere mv, jf. § 8-7 og nærstående etter § 1-5

  Personen X eier 100 % av A AS og C AS. X eier også 49 % av B AS. AS C eier 10 % av B AS. A AS ønsker å yte et lån til B AS. Omfattes lånet fra A AS av reglene i aksjeloven § 8-7?

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Kreditt til aksjeeiere - konsernunntaket

  Gjelder konsernunntaket i aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2 når konsernspissen er et ansvarlig selskap?

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Lån mellom selskaper eid av samme person

  Tilfelle 1: Person A eier 100 % av AS B og 100 % av AS C. AS C skal yte lån til AS B. Rammes dette lånet av bestemmelser i aksjeloven § 8-7? Tilfelle 2: Person A eier Holding AS B 100 % som igjen eier Datter AS C 100 %. A eier i tillegg AS D 100 %. AS C skal yte et lån til AS D. Rammes dette låne...

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Omfanget av aksjeloven § 3-8

  Aksjeselskap A eies av aksjeselskapene B (70 %) og C (30 %). B eies igjen av aksjeselskapet D (100 %). Det inngås en avtale mellom selskap A og D, som innholdsmessig omfattes av reglene i aksjeloven § 3-8. Må det utarbeides redegjørelse og fattes vedtak om godkjennelse av avtalen i generalforsaml...

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Lån - konsernunntaket i aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2

  Holding AS har tre datterselskaper. Det er gitt lån mellom datterselskapene. Lånet kom inn under konsernunntaket i § 8-7 (3) nr 2 og lånet var derfor ikke omfattet av de særskilte reglene om kreditt til aksjeeier mv. Ved en etterfølgende fisjon av Holding AS kom de tidligere søsterselskapene ut a...

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Skattefri omdanning og aksjeloven § 3-8, jf. §§ 2-4 og § 2-6

  Overføringen av virksomheten i enkeltpersonforetaket skal i vårt tilfelle skje uten kapitalforhøyelse til et aksjeselskap som er stiftet kontant. Vil overføringen være en avtale som omfattes av aksjeloven § 3-8?

  Foretaksrett 22.02.2018