Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 321 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Revisjonskostnad og kompensasjonsordningen

  Hvordan skal revisjonshonorarer og honorar for utarbeiding av årsregnskap og skattemelding periodiseres per måned i kompensasjonsordningen? En stor del av revisjonen av 2019-regnskapet for små og mellomstore foretak vil ofte foregå i mars og april året etter regnskapsåret. Det samme gjelder...

  Foretaksrett Korona 20.04.2020

 • Omgjøring av utbyttebeslutning

  I AS Konsulent ble det på ordinær generalforsamling i mai besluttet å utdele et utbytte på én million kroner. Utbyttet ble straks etter utbetalt. I september vedtok generalforsamlingen basert på en revidert mellombalanse et ekstraordinært utbytte på 500 000 kroner. Rett etter beslutningen, men fø...

  Foretaksrett Skatt 01.04.2020

 • Konkurs og justering av merverdiavgift

  Hvilke regler gjelder for justeringsplikt når utleier eller leietaker går konkurs?

  Avgift 23.03.2020

 • Bistand til Skattefunn-søknad

  Selskapet har i forbindelse med Skattefunn-søknaden benyttet en rådgiver. Fakturaen for arbeidet rådgiveren har utført baserer seg på 25 % av støttebeløpet. Har selskapet fradragsrett for fakturert beløp?

  Skatt Skattefunn 23.03.2020

 • Forutsetningen om fortsatt drift og revisors arbeid

  Tiltakene som er gjort for å hindre spredning av koronaviruset kan ha stor betydning for mange virksomheter, og kan påvirke foretakenes evne til fortsatt drift. Hva bør jeg gjøre ved revisjon av årsregnskapet?

  Korona Revisjon 18.03.2020

 • Revisjonsberetning og forutsetning om fortsatt drift

  Flere virksomheter vi reviderer har som følge av tiltakene som er iverksatt rundt koronaviruset fått usikkerhet av betydning ved vurdering av forutsetningen om fortsatt drift. Alle de aktuelle foretakene er «små foretak», og det kreves da redegjørelse i note om usikkerheten. Vil dette også medfør...

  Korona Revisjon 17.03.2020

 • Usikkerhet om fortsatt drift oppstått etter balansedagen

  Jeg er revisor for et mindre hotell. De er sterkt berørt av tiltakene som er innført for å redusere mulig koronasmitte. Styret planlegger å ferdigstille årsregnskapet på et møte om få dager. Pr. i dag har de permittert 23 av 26 ansatte og holder midlertidig stengt. Hvordan påvirker dette...

  Korona Regnskap Selskapsrapportering 17.03.2020

 • Skattefunn og lønnskostnader

  En gründervirksomhet organisert som AS har fått godkjent søknad om SkatteFUNN . Prosjektregnskapet viser betydelige lønnskostnader. Imidlertid har selskapet på grunn av svak økonomi ikke betalt ut noe av lønnen. Kan selskapet ta med denne lønnskostnaden i fradragsgrunnlaget?

  Skatt Skattefunn 07.03.2020

 • Bekreftelse av aksjekapital - stiftelsesutgifter

  Jeg skal bekrefte mottatt kontantinnskudd i forbindelse med stiftelsen av et aksjeselskap. Selskapet stiftes med aksjekapital på kr 30 000 i bankinnskudd. Stiftelsesutgiftene er angitt i stiftelsesdokumentet til å beløpe seg til kr 12 000. Selskapet skal dekke stiftelsesutgiftene. Skal jeg bekref...

  Foretaksrett Revisjon 21.02.2020

 • Kontantinnbetaling av aksjekapital fra andre enn aksjetegner

  Kan revisor ved kontantstiftelse av et AS bekrefte at kontantinnskuddet er mottatt selv om innbetalingen er gjort av en annen enn stifteren?

  Foretaksrett Revisjon 21.02.2020