Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Samfunnsansvar

  • Revisorforeningen satser på bærekraft

    Styret i Revisorforeningen vedtok i desember 2018 at FNs bærekraftsmål settes på agendaen i bransjen. Alle medlemmer skal få god og relevant informasjon samt et opplæringstilbud som legger til rette for at vi som bransje kan møte denne viktige utfordringen.

    14.08.2019

  • Klimarisikoutvalget og rapportering

    Det regjeringsoppnevnte klimarisikoutvalget mener vi må forberede oss både på klimaendringer og på de økonomiske virkningene av overgangen til et lavutslippssamfunn. Det påvirker revisorene både som rådgiver og som revisor.

    12.12.2018