Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Selskapsrett

 • Svindelforsøk med revisjonsselskapers navn og merkevare

  Revisjons- og rådgivningsselskapet EY publiserte 24. november en pressemelding om at selskapet er gjort oppmerksom på at noen har benyttet EYs navn og merkevare i svindelforsøk mot kunder av EY. Situasjonen er politianmeldt.

  25.11.2022

 • Endring i forskrift om strømstøtte til næringslivet

  Kort oppsummert er dette en justering som åpner for at foretak kan søke energitilskudd selv om strøm eller fjernvarme blir viderefakturert fra en annen part, for eksempel utleie av lokaler. Revisors kontrollhandlinger er også oppdatert.

  24.11.2022

 • Forenklingskonferansen 2022

  Tema er: Forutsetninger for enklere og bedre regulering og betydningen av offentlig-privat samarbeid. Innledere er blant andre næringsministeren, DFØ-sjefen og ex-statssekretær Paul Chaffey. Velkommen 22. september kl. 09–12, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo. Konferansen kan også følges digitalt.

  14.08.2022

 • Organisering av private barnehager

  Revisorforeningen har nå sendt brev med innspill til Kunnskapsdepartementet og Utdanningskomiteen angående Prop. 82 L (2021-2022) om endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.).

  05.05.2022

 • Organisering av private barnehager

  Regjeringen har lagt frem et lovforslag for Stortinget med betydelige endringer i reglene for organisering av barnehager. Revisorforeningen anser at overgangsordningene i forslaget ikke er realistiske.

  26.04.2022