Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Standarder og veiledninger

 • Sjekklister

  Revisorforeningen har publisert oppdaterte sjekklister pr. 31.12.2023/01.01.2024. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  20.02.2024

 • Oppdatert sjekkliste bokføring

  Revisorforeningen har publisert oppdatert sjekkliste på bokføring pr. september 2023. Sjekklistene er en av våre medlemsfordeler og er tilgjengelig for påloggede medlemmer.

  25.09.2023

 • Pensjonskalkulator

  Revisorforeningens pensjonskalkulator beregner kontantverdi av et selskaps pensjonsforpliktelser, slik som oppsatt alderspensjon, AFP og løpende livsvarig pensjon. Pensjonskalkulatoren er en medlemstjeneste som krever innlogging.

  21.02.2023

 • Tiltak mot hvitvasking – støttemateriell

  Her finner du støttemateriell som skal gjøre det enklere for deg som driver revisjonsvirksomhet å oppfylle alle kravene i hvitvaskingsloven og få en god struktur på tiltakene.

  27.01.2020

 • Regnskapsføreroppdrag

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og standarder knyttet til oppgaven regnskapsføreroppdrag.

  01.10.2018

 • Forenklet revisorkontroll

  Her finner du eksempler og revisjonsstandardene knyttet til oppgaven forenklet revisorkontroll.

  01.10.2018

 • Revisjon av årsregnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler, sjekklister og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av årsregnskap.

  01.10.2018

 • Revisjon av deler av regnskap

  Her finner du veiledninger, eksempler og revisjonsstandarder knyttet til oppgaven revisjon av deler av regnskap.

  01.10.2018