Etikk i praksis - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 3 100

Andre: kr 4 200

ReKomp: kr 0

eKurs

Revisors hverdag preges av interessekonflikter og dilemmaer. Kan du takke ja til en invitasjon fra en klient? Hvordan melder du fra dersom du oppdager at noen har gjort en feil? Hvor går grensen for ditt ansvar overfor klientens virksomhet? I dette kurset vil vi tematisere disse problemstillingene med utgangspunkt i sentrale etiske begreper. Kurset er publisert i 2020.

Mål med kurset 

Målet med kurset er å beskrive sentrale etiske prinsipper og invitere til å anvende disse prinsippene når profesjonelle beslutninger tas. Det er ikke minst viktig å få frem skillet mellom jus og etikk og også skape refleksjon rundt de begrunnelsesstrategiene vi ofte kan benytte, men som etisk sett er problematiske. Viktig utgangspunkt vil være det profesjonsetiske grunnlaget for denne profesjonen.

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset vil gjennomgå følgende temaer:

 • Skille jus og etikk
 • Skille moral og etikk: Intuisjon og analyse
 • Begrunnelser og røde flagg
 • Sentrale etiske prinsipper: Likhetsprinsippet og offentlighetsprinsippet
 • Sentrale etiske teorier
 • Profesjonsetikk
 • Navigasjonshjulet: Hvordan balansere hensyn til jus, identitet, omdømme, økonomi, etikk og moral?
 • Moralsk nøytralisering
 • Etisk blindhet
 • Ytringsklima for å drøfte etiske problemstillinger blant revisorkolleger og med klienter
 • Samfunnsansvar

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige spørretjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Einar Øverenget

Professor i filosofi
Høgskolen Innlandet