Excel – Grunnkurs i oppslags- og oppsummeringsfunksjoner - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

  • -

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 850

ReKomp: kr 0

eKurs

Data fra kundenes regnskapssystemer kommer oftest i tabellformat, og gjerne i flere tabeller. Excel-funksjonene for å trekke ut eller oppsummere data fra tabeller som matcher spesifikke kriterier, er svært nyttige når man skal hente ut informasjon fra disse dataene. Vi går gjennom de tre grunnleggende formlene du trenger for å komme i gang: COUNTIF(S), SUMIF(S) og XLOOKUP, illustrert med eksempler og tips. I kurset benyttes engelsk versjon av Excel. Kurset er publisert i samarbeid med RSM Norge AS i 2021.

Mål med kurset

Gjøre deg i stand til å koble sammen og hente informasjon fra tabeller i Excel.

Målgruppe

Alle som trenger å friske opp ferdighetene i Excel, eller trenger en innføring for å komme i gang.

Kursinnhold

  • COUNTIF(S) – formel for å finne antall tilfeller hvor angitte kriterier er oppfylt
  • SUMIF(S) – formel for å summere alle tilfeller hvor angitte kriterier er oppfylt
  • XLOOKUP – «superformelen» for oppslag

Kursform

eKurs med praktisk gjennomgåelse og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Benedicte Hvide Sagvaag

Statsautorisert revisor
RSM Norge AS