Kjøp ReKomp til dine ansatte

Arbeidsgivers kontaktperson

Kursabonnenter

Fyll inn feltene under, eller send en liste til kurs@revisorforeningen.no med ansatte som skal kjøpe ReKomp. Listen må inneholde ansattes navn, e-post, mobil og fødselsdato.