Foreslår jobbfradrag for unge

Det foreslås et nytt fradrag i beskatningen av arbeidsinntekt for unge. Fradraget gis i lønnsinntekt og næringsinntekt, men ikke i trygdeytelser med unntak av sykepenger og foreldrepenger.

Forslaget innebærer at det gis et fradrag på inntil 23 500 kroner ved fastsettingen av alminnelig inntekt for personer som er 17–29 år i inntektsåret.

Fradraget blir redusert med ti prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300 000 kroner. Fradraget blir dermed null for dem med arbeidsinntekt over 535 000 kroner.

Skatten for unge med lave arbeidsinntekter kan dermed bli redusert med inntil 5 170 kroner. Les mer om forslaget.