Kvalitetssikring av skattekostnaden

De fleste årsoppgjørsprogram gjør en automatisk skatteberegning, men det er uansett virksomheten som er ansvarlig for at denne blir riktig. Det er derfor viktig å kvalitetssikre beregningene.

En avstemming gjøres ved å analysere hvorfor skattekostnaden ikke utgjør 22 % av resultat før skatt. Dette kan skyldes:

  • Permanente forskjeller
  • Endring i utsatt skatt/skattefordel
  • Feil i fjorårets avsetning (betalbar skatt eller utsatt skatt/utsatt skattefordel) pga. feil beregning eller endring i fastsetting.
  • Endring i skattesats (påvirker utsatt skatt/utsatt skattefordel)

Endringer i midlertidige forskjeller må avstemmes.