Lønnstakere og pensjonister

Alle lønnstakere og pensjonister skal ha mottatt skattemeldingen fra skatteetaten senest 31.mars. Dette gjelder også de som mottar skattemeldingen på papir. Skattemeldingen du får tilsendt er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld som skatteetaten har opplysninger om. Det er viktig å sjekke skattemeldingen for å være sikker på at opplysningene er riktige slik at du ikke betaler for mye skatt.

Fristen for å levere er 30. april. Se, endre eller levere skattemeldingen. 

Skatteetaten har laget en egen fradragsveileder der du kan sjekke hvilke fradrag du kan ha krav på. 

Selv om du får skattemeldingen sendt på papir, kan du velge å logge deg inn og levere elektronisk på nett. 

Skattemeldinger som ikke er levert innen 30. april, regnes som levert med de forhåndsutfylte opplysningene som var oppgitt ved fristens utløp.

Hvis du ikke leverer skattemelding eller bekrefter at de forhåndsutfylte opplysningene er riktige, blir det ikke ilagt tilleggsskatt for ikke levert skattemelding, men skatteoppgjøret kommer da tidligst i slutten av juni. Det kan imidlertid bli ilagt tilleggsskatt hvis du har inntekt eller formue som ikke fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede opplysninger, kan du fortsatt endre og levere skattemeldingen. Dette gjelder selv om skattemeldingen allerede er levert.

Økt reisefradrag i 2022

I år bør du særlig sjekke reisefradraget for det har økt betydelig fra 2021. Reisefradraget er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen så det må du føre opp selv. Satsen for reisefradrag har økt til 1,65 kroner pr. kilometer. Viktigere er det at bunnbeløpet er redusert fra 23 900 kroner i 2021 til 14 000 kroner i 2022. Det innebærer at for å få reisefradrag i 2022 holder det å ha en daglig reiseavstand på om lag 37 kilometer tur/retur mot 67 kilometer i 2021. dette forutsetter at man reiser til jobben hver dag (230 arbeidsdager). Har du delvis hjemmekontor eller er deltidsansatt skal det faktiske antall reiser brukes ved beregningen. Beregn reisefradraget her

Slik gir du andre tilgang til dine skatteforhold

Du kan gi andre tilgang til skattemeldingen, skattekortet og skatteoppgjøret ditt. Du velger selv hvem du vil gi tilgang til. Det kan f.eks. være andre privatpersoner, verge, revisor, regnskapskontor eller rådgiver.
Les mer om hvordan du gir andre tilgang på skatteetaten.no

Utsettelse

Siden 30. april er en søndag i år, etterfulgt av offentlig høytidsdag på 1. mai, regnes det ikke som for sent om du leverer søknaden til og med tirsdag 2. mai.

Dersom ektefellen din er næringsdrivende har du samme leveringsfrist som ektefellen din. Hvis en av ektefellene søker om utsatt frist og får innvilget dette, vil den andre ektefellen automatisk få samme frist.

Rekker du likevel ikke fristen, kan du søke om utsettelse. Fristen for å søke om utsettelse er 30. april. Utsettelse utover 30 dager innvilges ikke. Dersom du får utsettelse, kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Det mest praktiske er å sende søknaden elektronisk. Du må legge ved en forklaring til søknaden. Elektroniske søknader innvilges fortløpende. Søk om utsettelse. 

Nye grunnlagsdata

De fleste av tallene i skattemeldingen til lønnstakere og pensjonister bygger på opplysninger fra arbeidsgiver, NAV, banker, barnehager og selskap man eier aksjer i mv. Slike opplysninger kalles grunnlagsdata. Hvis opplysningene som fremgår av skattemeldingen ikke er fullstendige eller er feil, må skattyter endre eller legge til nye opplysninger i skattemeldingen.

Det kan komme inn nye grunnlagsdata til skatteetaten etter at skattemeldingen er produsert og sendt til skattyter. Skatteetaten legger da inn de nye opplysningene i skattemeldingen. De blir med i skattegrunnlaget hvis dette skjer før skattyter har levert eller bekreftet skattemeldingen. Hvis de nye grunnlagsdataene kommer etter at skattemeldingen er levert får skattyter en melding fra skatteetaten om at det har kommet nye opplysninger. Skattyter må da kontrollere de nye opplysningene og bekrefte, eventuelt endre opplysningene ved å levere skattemeldingen på nytt. Dette skjer altså ikke automatisk.

Erfaringen viser at dette er særlig aktuelt for aksjeoppgaver der det ofte kommer inn nye opplysninger fra selskapet om utbytte eller formuesverdi etter at skattemeldingen er levert. Vær oppmerksom på skatteetaten kan sanksjonere med tilleggsskatt hvis skattyter glemmer å levere skattemeldingen på nytt i slike tilfeller.