Utbytterestriksjoner ved tilskudd

Ønsker eierne å ta ut et utbytte, konsernbidrag eller lignende? Husk å sjekke om selskapet har mottatt tilskudd i ordninger med utbytterestriksjoner eller utbytteforbud. I så fall skal støtten tilbakebetales.

For inntektsåret 2023 gjelder dette: 

Kompensasjon for uunngåelige faste kostnader for perioden november 2021 til februar 2022

  • Utbytte fra 28. jan. 2022 til og med 31. des. 2023. Merk imidlertid at utbytterestriksjonene ikke gjelder for utbetaling av kompensasjon for tapt varelager i perioden etter denne støtteordningen.

Strømstøtte og støtte til energitiltak

  • Utbytte mv. fra 21. nov. 2022 til og med 31. des 2023

Restriksjonene gjelder ikke bare ved utdeling av utbytte, men også andre disposisjoner som skal ligge innenfor utbytterammen, bl.a. lån og sikkerhetsstillelse, konsernbidrag, selskapets erverv av egne aksjer og utbetaling ved kapitalnedsettelse ut over nedsatt aksjekapital.

Videre omfattes alle disposisjoner som skattlegges som utbytte etter skatteloven, herunder lån til aksjonær og nedsetting av pålydende ut over innbetalt kapital. Tilsvarende gjelder ved utdelinger fra andre selskapsformer (ANS, SA mv.)

Tilbakebetalingsplikten gjelder det enkelte selskap og er begrenset til selskapets andel av støtte, selv om foretaket har søkt som konsern.