Nytt fra revisor

Gi kundene dine et nyhetsbrev! Bestill abonnement på nyhetsbrevet Nytt fra revisor som gir dine kunder løpende oppdateringer gjennom året!

Abonnementet er kun tilgjengelig for bestilling av påloggede medlemmer og tilknyttede revisjonsfirmaer.

Så enkelt er det

  • Du bestiller og oppgir navnet på en kontaktperson i ditt firma.
  • Vi sender deg et nyhetsbrev pr. e-post minst 10 ganger i året.
  • Du videresender til egne kunder via e-post og/eller publiserer nyhetsbrevene på dine nettsider.

Her finner du et eksempel på nyhetsbrevet og noen råd for hvordan du videresender dette til dine kunder.

Bestilling

Vennligst oppgi firmastørrelse/kunder i feltet «Tilleggsopplysninger» ved bestilling.

Priser årsabonnement 2021

Grunnpris: kr 3000

Tillegg for firmastørrelse:

  • For firma med færre enn 500 kunder: kr 0
  • For firma med 501−2000 kunder: kr 2000
  • For firma med flere enn 2000 kunder: kr 6000

Foreløpige utgivelsesdatoer og tema 2021

Utgave Dato Tema
Nr. 1 ca. 10. januar Vedtatte skatte- og avgiftsendringer
Nr. 2 ca. 15. februar Nyhetsoppdatering
Nr. 3 ca. 1. mars Gjennomføring av generalforsamlingen
Nr. 4 ca. 15. april Selvangivelsen - nyttig tips og råd
Nr. 5 ca. 10. mai Revidert nasjonalbudsjett
Nr. 6 ca. 5. juni SkatteFunn og mva-kompensasjon. Slik søker du.
Nr. 7 ca. 8. september Nyhetsoppdatering
Nr. 8 ca. 8. oktober Statsbudsjettet
Nr. 9 ca. 6. november Tips før årsoppgjøret
Nr. 10 ca. 8. desember Nyhetsoppdatering