1 av 5 mangler redegjørelse etter åpenhetsloven

Forbrukertilsynet rapporterer at 1 av 5 kontrollerte foretak mangler redegjørelse etter åpenhetsloven. «Av 500 kontrollerte virksomheter bryter en femtedel kravet om at redegjørelse skal offentliggjøres på nettsidene. Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen og barne- og familieminister Kjersti Toppe ser svært alvorlig på resultatene fra kontrollen.»

Publisert:

Åpenhetsloven trådte i kraft i juli 2022, og Forbrukertilsynets kontroll viser at vi har et stykke å gå når det kommer til implementering av pliktene. Revisorforeningen mener at åpenhetsloven representerer et skritt i riktig retning når det gjelder respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Likevel er det krevende for foretakene å absorbere stadig økte rapporteringskrav, spesielt når det gjelder nye områder. Revisor kan være en god veileder og sparringspartner når det gjelder praktisk etterlevelse av pliktene.

Les hele saken på Forbrukertilsynets nettsider

Hva er revisors rolle?

Åpenhetsloven krever at foretakene skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger og publisere en redegjørelse på sine nettsider. Revisors plikt er å påse at årsberetningen inneholder en henvisning til nettsiden hvor redegjørelsen er eller vil bli publisert. Det er ikke et krav at revisor skal gå igjennom innholdet i selve redegjørelsen.

Enkelte selskap inkluderer redegjørelsen i årsberetningen eller i årsrapporten. I de tilfellene må revisor behandle redegjørelsen som øvrig informasjon, i henhold til ISA 720.

Dersom redegjørelsen ikke foreligger når fristen 30.06 er passert, vil revisor måtte følge opp forholdet ved skriftlig kommunikasjon som ved lovbrudd i henhold til § 9-5 i revisorloven.

Hvordan kan du være en god sparringspartner for din kunde?

Revisors lovpålagte oppgaver krever ikke at revisor skal gjennomgå eller gi tilbakemelding på redegjørelsen. Revisor har likevel nyttig kunnskap og erfaring, og kan være en god sparringspartner når det gjelder å forstå og navigere i nye rapporteringskrav. Uavhengighetsreglene er heller ikke til hinder for å avtale at revisor bistår med å veilede om hvordan nye og eksisterende rapporteringskrav kan oppfylles, spesielt ikke når det gjelder forhold som ikke er omhandlet av en attestasjon.

Slik kan du hjelpe din kunde:

 

Forbrukertilsynet har sendt brev til 100 virksomheter som mangler redegjørelse på sine nettsider. Virksomheten skal innen en dato angitt i brevet, bekrefter at det er mottatt. Brevet gir veiledning om innholdet i kravene, og det vil i fremtidig tilsynsaktivitet og eventuell sanksjonering vektlegges at virksomhetene har mottatt slik veiledning fra Forbrukertilsynet. Uavhengig av om din kunde har mottatt brev fra Forbrukertilsynet, bør du som revisor ta en prat med kunden din om arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Ønsker du mer veiledning, eller har spørsmål til saken over? Ta kontakt med oss på faglig veiledning (medlemstjeneste).