Bærekraftsrapportering og implementeringshjelp fra EFRAG

EFRAG har startet publiseringen av svar (forklaringer) på spørsmål som har kommet inn i ESRS Q&A Platform. Dette er en del av EFRAGs implementeringshjelp knyttet til de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS-ene).

Publisert:

Spørsmålene med svar (forklaringer)

30. mai 2024 ga EFRAG ut en samling med 68 forklaringer (Q&As). Dette inkluderer 12 forklaringer som allerede ble utgitt 5. februar 2024 og 12 forklaringer som allerede ble utgitt 1. mars 2024.

Om ESRS Q&A Platform

EFRAG lanserte ESRS Q&A Platform i fjerde kvartal 2023. Hensikten er å samle og besvare tekniske spørsmål, støtte implementeringen av de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS).

Svar på spørsmål kan ha form som implementeringsveiledning, som blir sendt på høring før ferdigstillelse, eller forklaringer, som ferdigstilles uten høring. I begge tilfeller er det å regne som ikke-autoritativ veiledning fra EFRAG, i motsetning til selve ESRS-ene, som er forordninger og forventes å bli utgitt som vedlegg til forskrifter i Norge.

Forklaringer dekker tilfeller der innholdet i ESRS allerede gir et egnet svar etter EFRAGs mening. Forklaringen utstedt av EFRAG viser hvor i ESRS og hvordan man kan navigere i ESRS for å finne svaret.

Implementeringsveiledninger 

EFRAG publiserte 30. mai tre implementeringsveiledninger. Dette er: