Akademiet: Styrets ansvar for bærekraftsrapportering

Akademiet: Styrets ansvar for ny bærekraftsrapportering er et eksklusivt og spisset tilbud til selskapenes styremedlemmer som avholdes 26.-27. oktober på Voksenåsen Hotell, Oslo. Formålet med akademiet er å gi styremedlemmer og CEO/CFOer overordnet oversikt over rapporteringskravene spesielt rettet mot styrets ansvar og oppgaver samt revisjonsutvalgets rolle i rapporteringen. Tilbudet er også relevant for større selskapers toppledelse.

AB-Revisorforeningen_Bow_016.jpg

 

Nye og omfattende rapporteringskrav

Fra og med neste år må alle selskaper over en viss størrelse rapportere på alt fra klimagassutslipp og energibruk til sosialt ansvar og virksomhetsstyring.

Det gjelder ikke bare for egen virksomhet, men for hele verdikjeden. Det er omfattende krav til rapporteringen i årsrapporten og tilhørende stort ansvar for styrene og ledende personer i norsk næringsliv. De største selskapene skal rapportere på dette allerede i 2024. For regnskapsåret 2025 vil over 2000 norske selskaper være omfattet av de nye reglene for bærekraftsrapportering fra EU (CSRD) som også implementeres i norsk lov.

Formålet med Akademiet: Styrets ansvar for bærekraftsrapportering

Formålet med dette akademiet er å gi styremedlemmer overordnet oversikt over rapporteringskravene spesielt rettet mot styrets ansvar og oppgaver samt revisjonsutvalgets rolle. 

Hovedtemaene vil blant annet være hvilke konsekvenser dette har for strategi og strategioppfølging, hvordan det kan påvirke prioritering av tid i styremøter, fordeling av roller og ansvar, risiko og risikooppfølging samt mulige konsekvenser for styret og revisjonskomiteen ved feil i rapporteringen.

Deltakergruppen vil være begrenset til 40-50 personer.

Akademiet går over to dager hvor dialog og diskusjoner vil bli vektlagt.

Påmeldingsfrist: Snarest, begrenset antall plasser. 

Meld deg på Styrets ansvar for bærekraftsrapportering