Differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i økonomiske vansker

Koronaunntaket gjelder ikke for arbeidsgiveravgift i 2022, men foretaket kan sette opp en mellombalanse med balansedato etter 31. desember 2021.

Publisert:

Koronaunntaket

I forbindelse med korona-pandemien fastsatte EU/ESA en midlertidig regel om at foretak som i perioden 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift.

Vi har fått avklart fra Skattedirektoratet at for 2022 og senere gjelder det ikke et tilsvarende unntak fra forbudet mot å gi støtte til foretak i vanskeligheter.

Mellombalanse

Om et foretak anses å være i økonomiske vanskeligheter skal i utgangspunktet vurderes årlig, med utgangspunkt i det sist avlagte årsregnskapet. 

Skattedirektoratet har imidlertid avklart at selskapet kan dokumentere at det ikke lenger er i økonomiske vanskeligheter i 2022 ved å legge frem en mellombalanse, der balansedato er mellom sist avlagte regnskap og innsendelse av a-melding for neste støtteperiode. Det vises til Finansdepartementets svar til Stortinget på spørsmål nr. 1571 av 22. mars 2022.

Differensiert arbeidsgiveravgift må da kunne beregnes for terminer etter mellombalansedatoen.