Faktura for tilsynsavgift sendes ut fra 23. mai

Finanstilsynet opplyser at faktura for tilsynsavgift sendes ut fortløpende fra 23. mai 2024.

Publisert:

Finanstilsynets utgifter fordeles på enhetene som er under tilsyn. For 2023 skal omtrent 32 millioner kroner fordeles på revisjonsforetakene. Tilsynsavgiften beregnes etter inntekter fra konsesjonspliktig virksomhet, mininum kr 10.000. 

Statens innkrevingssentral (SI) sender ut fakturaene på vegne av Finanstilsynet.