Forenklet IFRS - forslag til endringer

Finanstilsynet foreslår enkelte endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS).

Publisert:

Det foreslås endringer og klargjøringer til forskriftens virkeområde, utbytte/konsernbidrag for giveren, enkelte noteopplysninger og tekniske tilpasninger som følge av forventende endringer i regnskapsloven.

Høringsfristen er 6. september 2024.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak med fagområde "Innspill" (medlemmer) eller kontakte

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 [email protected]