Frister for skattemeldinger og årsregnskap

Tiltakene i forbindelse med koronavirusutbruddet kan gjøre det vanskelig å holde fristene for skattemeldinger og årsregnskapet. Revisorforeningen er på ballen.

Publisert:

Vi vil løpende følge opp at fristene ikke skal bli et problem der hvor tiltakene i forbindelse med koronavirusutbruddet gjør at man ikke får levert innen fristen.

Vi har en dialog om dette med de aktuelle myndighetene. Vi vil innhente informasjon fra revisjonsselskapene om den faktiske situasjonen.