Revisjonsberetning små foretak

I eksempelsamlingen for revisjonsberetninger er det ikke tatt inn noe eget eksempel som viser en normalberetning for små foretak som anvender alle unntaksbestemmelser. I denne saken er det vedlagt et eksempel for de aller enkleste.

Publisert:

Det er ansett som hensiktsmessig med et eksempel som viser dette og hvor nødvendige tilpasninger vi være så få som mulig. Følgende forutsetninger ligger til grunn for eksemplet:

  • Regnskapet for foregående år er revidert, og det er ingen modifikasjoner i konklusjonen
  • Selskapet utarbeider ikke kontantstrømoppstilling
  • Selskapet har ikke årsberetning/øvrig informasjon
  • Selskapet har daglig leder